Meer dan

100

Vrienden

20 PO punten per jaar

Verdieping met plezier

Neem contact op

 

mr. P.B.A. (Paul) Acda

PAUL ACDA

Paul-Acda

OVER PAUL

Paul studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht met als specialisatie strafrecht. Hij is sinds 2007 advocaat. Gedurende 5 jaar werkte hij bij het kantoor van prof. mr. Geert-Jan Knoops te Amsterdam en behandelde gedurende deze jaren veel grootschalige strafzaken en herzieningszaken.

In de laatste Jaren van zijn studie is Paul betrokken geweest bij het Project Gerede twijfel. BInnen dit project worden zaken geanalyseerd waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van een rechterlijk dwaling. Paul is sindsdien gegrepen door het forensich onderzoek.

Naast zijn praktijk als advocaat geeft Paul dan ook colleges en cursussen op het gebied van DNA en andere forensische ontwikkelingen binnen het strafrecht, onder andere diverse cursussen samen met het NFI.
Voor Advocatenpunten verzorgt Paul op gedegen wijze de cursussen Bijzonder strafrecht op de tweedaagse Strafrecht & Co.

“Forensisch onderzoek speelt een steeds grotere rol in rechtszaken. Het is van het grootste belang dat onderzoeksresultaten goed worden geduid. Dit verkleint de kans op dwalingen”